ANCAAR - Filiala Iasi

Proiectul Nostru

DONEAZA

Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR - Iași) a obținut personalitate juridică prin încheierea nr.80/PJ/26.05.2003 a Judecătoriei Iași. Filiala are caracter neguvernamental, nonprofit, și acționează în domeniul protecției copilului și a persoanelor cu autism.Scopul acesteia este sprijinirea copiilor, adulților cu autism din Iași și împrejurimile orașului, precum și a familiilor lor, în vederea asigurării drepturilor fundamentale în ceea ce privește asistența socială, și educația acestora.ANCAAR Iași este membră FEDRA - Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist, prima federaţie de acest tip din România, care are ca membri în principal organizaţii de părinţi şi se doreşte a fi o voce puternică şi unitară a organizaţiilor de profil din România, având ca scop crearea şi păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea şi sprijinirea persoanelor cu TSA.De asemenea, ANCAAR Iași este membră în Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și în Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități.

MISIUNE

Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism și a familiilor acestora

VIZIUNE

O Românie în care drepturile fundamentale ale persoanelor cu autism să fie respectate prin crearea și susținerea punților de acces către ele.

Activități desfășurate

CLUBUL TINERILOR DIAGNOSTICAȚI CU AUTISM

Scopul activităților desfășurate a fost acela de a menține nivelul abilităților cognitiv-comportamentale şi de a asigura învățarea de noi abilități, de a-i sprijini pe tinerii cu autism, incluşi în programele ANCAAR Iaşi în vederea dezvoltării deprinderile de viață independentă, de a identifica nevoile familiilor acestora și de a le sprijini în depăşirea perioadelor dificile.

Astfel, un grup de 10 tineri diagnosticați cu autism au beneficiat de un program de terapie ocupațională. Acesta s-a desfăşurat zilnic, în intervalul orar 8.00-14.00, activitățile fiind structurate pe următoarele domenii:

PROGRAM DE TERAPIE INDIVIDUALĂ PENTRU COPII DIAGNOSTICAȚI CU AUTISM

Programul de terapie individuală are ca scop dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare, psihomotrice, sociale şi de autonomie personală în vederea facilitării procesului de incluziune educațională a copiilor diagnosticați cu autism, în sistemul de învățământ, de masă sau incluziv. Prin tehnici de intervenție specializată, copiii cu autism pot învăţa lucruri pe care copiii tipici le învaţă în mod natural.

12 copii diagnosticați cu tulburări din spectru autist, care frecventează învățământul de masă și nu numai, au beneficiat de activităţile din cadrul acestui program, care urmărește să completeze cerințele curriculumului școlar prin derularea unor activități de terapie integrată (logopedie, kinetoterapie, terapie cognitiv comportamentală) orientate spre diverse obiective de învățare: de stăpânire a materiei, de exprimare, de dobândire a unor deprinderi intelectuale (a identifica, a clasifica,  a selecta, a distinge, a rezolva, etc.), a unor deprinderi psihomotorii (a percepe, a executa mișcarea după un anumit model, a asimila mișcarea în activitate) sau de interacțiune cu alți copii.

ACȚIUNI DE INFORMARE, CONȘTINETIZARE ȘI SENSIBILIZARE A OPINIEI PUBLICE

- Campanii organizate în luna aprilie a fiecărui an pentru a marca data de 2 Aprilie, Ziua Internațională pentru Conștientizarea Autismului
- Campanii organizate de Crăciun

Asociația ANCAAR Iași este implicată în acțiuni de advocacy prin intermediul activității federațiilor în cadrul cărora este membră, luptând astfel pentru schimbarea sau îmbunătățirea legislației de protecție a drepturilor persoanelor cu autism în particular și a persoanelor cu dizabilități în general.

ANCAAR Iași este, de asemenea, membră Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, federație care își propune să susțină prin campanii de advocacy schimbări esențiale în ceea ce privește serviciile sociale și finanțarea lor şi membră Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități (FOPCD), federaţie care își propune sa răspundă nevoilor comune ale organizaţiilor fondate şi coordonate de părinţi care au copii cu dizabilităţi din Regiunea de Nord-Est a României.

DONEAZA